شورای استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به گفته مدیر کل امور آمورشی وزارت علوم مصادیق داوطلبانی که واجد استفاده از تسهیلات ورود به مقطع بالاتر بدون کنکور هستند را تصویب کرد.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اولین جلسه شورای استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 90 خبر داد و گفت: با وجود اینکه مصادیق داوطلبانی که واجد استفاده از تسهیلات ورود به مقطع بالاتر بدون کنکور با استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان هستند تصویب شده اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم یادآور شد:

...

 آئین نامه استعدادهای درخشان در حال بازنگری است و در حال حاضر مصادیق ورود بدون کنکور به مقطع بالاتر با استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان تصویب شده است.

وی در این باره گفت: المپیادی های طلایی و برگزیدگان جشنواره های رازی و خوارزمی از افرادی هستند که با استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان می توانند بدون کنکور وارد مقطع بالاتر شوند.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم افزود: 10 درصد برتر هر دوره مانند آئین نامه قبلی استعدادهای درخشان می توانند بدون کنکور وارد مقطع بالاتر شوند.

وی اظهار داشت: در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری داوطلب ورود بدون کنکور بیشتر است.