0.591879001281795644_iq1.jpg
جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟
    ۵ = ۱
    ۲۵ = ۲
    ۱۲۵ = ۳
    ۶۲۵ = ۴
    ۵ = ؟
    برای مشاهده جواب پائین بروید...
    ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید…

 .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .جای علامت سوال باید عدد ۱ را قرار داد!
    اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:۵=۱

    نتیجه‌گیری اخلاقی:
    مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید!