دستورالعمل ادامه تحصیل در خارج از كشور
رییس مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دستورالعمل ادامه تحصیل در خارج از كشور را تشریح كرد.
دكتر احمد جنیدی در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جزییات ادامه تحصیل دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تكمیلی در دانشگاه‌های خارج از كشور با هزینه شخصی، گفت: داشتن حداقل مدرك تحصیلی دانشگاهی در یكی از رشته‌های گروه علوم پزشكی و پیراپزشكی و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه برای متقاضیان ذكور از جمله شرایط تحصیل در دانشگاه‌های خارج از كشور است.

وی با بیان اینكه افرادی كه در استخدام سازمان‌ها و مراكز دولتی هستند باید موافقت بالاترین مقام مسئول آن مركز یا سازمان مبنی بر ادامه تحصیل در خارج از كشور را كسب كنند، تصریح كرد: متقاضیانی كه بیش از یك سال از زمان فارغ‌ التحصیلیشان گذشته و طی این مدت برای شروع خدمات قانونی خود اقدام نكرده‌ باشند، مجاز به استفاده از آیین‌نامه نیستند.
رییس مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه متقاضیان در صورتیكه تعهدات قانونی خود را نگذراندهباشند می‌توانند در صوت درخواست پس از سپردن وثیقه در رشته مورد نظر در خارج از كشور تحصیل كنند، خاطرنشان كرد: متقاضیان باید پس از پایان مدت مجاز تعیین شده، با اخذ مدرك بالاتر به كشور مراجعت و نسبت به انجام تعهدات معوقه خود اقدام كنند.
جنیدی با بیان اینكه مدت مجاز تحصیل در خارج از كشور، مطابق با دوره مشابه آن در داخل كشور است، اظهار كرد: متقاضیان، مجاز به ادامه تحصیل بیش از یك مقطع بالاتر از مقطع قبلی خود نیستند.
وی با تاكید بر التزام ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط با رشته فعلی، در خصوص نحوه اخذ وثیقه از متقاضیان ادامه تحصیل، گفت: وثیقه مورد نظر می‌تواند به صورت ملكی یا ضمانت‌نامه بانكی همراه با تعهد محضری باشد.
رییس مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مبلغ وثیقه به تفكیك مقطع تحصیلی، اظهاركرد: مبلغ وثیقه دانشگاه دولتی در دوره دكترای حرفه‌ای دندانپزشكی 500 میلیون ریال، پزشكی و داروسازی 400 میلیون ریال، كارشناسی ارشد 200 میلیون ریال، كارشناسی 120 میلیون ریال و كاردانی 80 میلیون ریال است.
جنیدی با تاكید بر اینكه پس از سپردن وثیقه و دریافت مدارك تحصیلی، درصورت انجام خدمت طرح، مبلغ وثبقه كاهش نخواهد یافت، خاطرنشان كرد: متقاضیانی كه بعد از دریافت مدارك تحصیلی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر خارج از كشور تقاضا نامه اعلام نیاز از وزارت متبوع را برای دانشگاه یا مؤسسه محل داشته باشند، باید علاوه بر سپردن وثیقه درخصوص خدمات قانونی مربوط به خدمات پزشكان و پیراپزشكان، مبلغ یكصد میلیون ریال نیز وثیقه به صورت نقدی یا ملكی بسپارند.
وی افزود: متقاضیان پس از ترجمه مدارك، ملزم به عودت اصل مدارك خود هستند، در غیر اینصورت عدم ارائه آن به منزله تخلف محسوب و در مورد وثیقه آنان اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد.
رییس مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، گفت: درصورتیكه متقاضی طی مدت شش ماه از تاریخ سپردن وثیقه به این وزارتخانه، به هر دلیلی موفق به شروع تحصیل نشود؛ مكلف است بلافاصله به وزارت متبوع جهت انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان و خدمات آموزش رایگان و سایر تعهدات قانونی و قراردادی خود مراجعه و اقدام كند و وثیقه تودیعی پس از انجام كلیه تعهدات مسترد خواهد شد.
وی با بیان اینكه متقاضیان ادامه تحصیل بهتر است در ابتدا برنامه‌ریزی تحصیل در داخل كشور داشته باشند، اظهار كرد: بر این اساس از عوارض ناشی از مشكلات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی جلوگیری می‌شود.
جنیدی در خاتمه، گفت: متقاضیان باید وضعیت و نحوه ارزشیابی مدارك دریافت شده خارجی در داخل كشور را مطالعه كنند.