• پلیس فضای مجازی به زودی خواهد آمد
    رمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از فعالیت پلیس فضای اطلاعات به منظور مقابله با جرایم اینترنتی در آینده‌‌ای نزدیک خبر داد.


منبع:
http://feeds.feedburner.com