یک مقام بلندپایه نجومی بریتانیا می گوید شانس یافتن آثار حیات در سایر کرات اکنون از هر زمان دیگر بیشتر است. به گزارش بی بی سی «لرد ریس» رئیس انجمن سلطنتی و «منجم دربار» معتقد است لحظه یی که موجودات فضایی کشف شوند، بشریت برای همیشه عوض خواهد شد. وی می گوید این اکتشاف دیدگاه ما نسبت به خود و موقعیت ما در کیهان را تغییر خواهد داد. این دیدگاه درحالی مطرح می شود که دانشمندان برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی برای بحث درباره چشم انداز کشف موجودات فرازمینی در لندن جمع می شوند. دانشمندان اکنون ۵۰ سال است که آسمان را برای ردیابی امواج رادیویی که ممکن است توسط موجودات هوشمند پخش شده باشد، رصد می کنند و تاکنون چیزی جز خش خش نشنیده اند. اما به گفته «لرد ریس» شانس کشف موجودات زنده در ماورای منظومه شمسی اکنون بهتر از هر زمان دیگر است. وی می گوید؛ «فناوری آنقدر پیشرفت کرده است که ما اکنون برای اولین بار عملاً قادریم امیدی واقع گرایانه به یافتن کراتی به اندازه زمین در اطراف سایر ستارگان داشته باشیم. ما قادر خواهیم بود دریابیم که آیا این کرات دارای قاره ها و اقیانوس ها هستند یا خیر و اینکه چه نوع اتمسفری دارند.» به گفته «لرد ریس»؛ «هرچند کشف جزییات در مورد حیات روی کرات دیگر بسیار دشوار خواهد بود اما اگر بتوانیم از یک سیاره شبیه به زمین در اطراف سایر ستارگان نوعی عکس بگیریم، پیشرفتی عظیم خواهد بود.» استقرار اخیر تلسکوپ های تازه فضایی که توانایی ردیابی سیاراتی به اندازه زمین را در اطراف ستارگان دوردست دارند، امکان تمرکز بیشتر در این تحقیقات را بیشتر می کند. وی در این باره می گوید؛ «گمان من این است که حیات و موجودات هوشمند می تواند در اشکالی وجود داشته باشد که ما قادر به تصورش نیستیم. البته امکان دارد انواعی از هوش ورای ظرفیت انسانی وجود داشته باشد، به همان اندازه که ما از شمپانزه فراتر هستیم.»

منبع: روزنامه اعتماد