بازاریابی موبایلی

تنوع موجود درمدل تبلیغات بدون سیم و استقبال صاحبان مشاغل مختلف و البته پیش آز آن‌ها سازمان‌های دولتی به افزایش محتوای پیام‌ها و رضایت مشترکان انجامیده است.

تبلیغات بدون سیم انواعی دارند می‌توان آن‌ها در دو گروه کلی جای داد که عبارتند از: تبلیغات زمینه‌ای یا متنی و آگهی نیازمند مجوز.

تبلیغات زمینه‌ای یا متنی شامل پیام‌های بازاریابی است که روی صفحه موبایل ظاهر می‌شود، غالبا برای مشترک رایگان بوده و بسیار شبیه تبلیغات اینترنتی هستند. در هنگام دریافت چنین پیام‌هایی مشترک می‌تواند به آن پاسخ داده یا به آن توجهی نشان ندهد.

در شکل دیگری از این تبلیغات بازاریاب می‌تواند با حمایت مالی از شرکت‌های سازنده بازی از قرارگرفتن نام تجاری شرکتشان در این سرگرمی‌و یادآوری نام شرکت برای هربار که مشترک از بازی استفاده می‌کند اطمینان پیدا کند و بدین ترنیب رضایتش جلب شود.

و اما در آخرین نوع بازاریاب می‌تواند به مصرف کننده پیشنهاد دهد که شانس خود را برای انتخاب صدای زنگ از آهنگ‌های پیشنهادی شرکت انتخاب کند.

آگهی نیازمند مجوز شامل پیام‌های بازاریابی است که از طرف شرکت‌ها برای دستگاه تلفن مشترک ارسال می‌شوند و عموما نتیجه آن یک بوق هشدار یا پیام تصویری روز دستگاه مشترک است که پاسخ فوری وی را خواهان است.

پیام مذکور حاوی یک پیام تبلیغاتی و یک زمینه متنی (وضعیت آب و هوا، اطلاعات پرواز یا قیمت سهام وغیره) است. این مدل بهترین مدل اجرایی برای شرایط انتخابی است؛ شرایطی که در آن مشترک با ثبت‌نام خود به شرکت‌ها اجازه ارسال این تبلیغات را می‌دهد و در مقابل به مشترک اجازه کنترل (مانند زمان مجاز برای ارسال، مکان‌های مجاز ارسال و غیره) داده می‌شود.