تغییرات جدید در جیمیلگوگل با انجام تغییراتی در سرویس جی‌میل، شش ویژگی آزمایشی Gmail Labs را به استاندارد سرویس ای‌میل خود تبدیل و پنج ویژگی دیگر از جمله امضاهای مبتنی بر مكان را حذف كرد.

به گزارش ایسنا، كاربران با بررسی فهرست زیر می‌توانند دریابند قرار است چه ویژگی‌هایی به بخشی از تجربه جی‌میل آن‌ها تبدیل شود.

*ویژگیهای افزوده شده؛

جست‌وجوی كامل شونده خودكار: هنگامی كه كاربر شروع به وارد كردن حروف در كادر جست‌وجوی گوگل كند، همانند زمانی كه در Google.com جست‌وجو می‌كند، پیشنهادهایی را از جمله نام تماس، برچسب‌ها و اپراتورهای جست‌وجوی پیشرفته مانند "از" و "به" را مشاهده خواهد كرد.

برو به برچسب: در صورتی كه كاربران به‌دنبال جست‌وجو برای یك برچسب ویژه باشند، تنها با وارد كردن gl اپراتور جست‌وجوی برچسب در كادر جست‌وجوی جی‌میل ظاهر می‌شود و با وارد كردن چند حرف اول برچسب نام آن به صورت برجسته در زیركادر ظاهر می‌شود و كاربران با كلیك كردن می‌توانند وارد شوند و به پیام‌های قرار گرفته در برچسب مذكور دسترسی داشته باشند.

برای استفاده از این ویژگی باید میانبر كی‌بورد فعال باشد و نشانگر موس به هنگام وارد كردن حروف gl در كادر جست‌وجو نباشد. در حالی كه این ویژگی جدید برای كاربران وابسته به میانبر كی‌بورد مفید است اما به سرعت انتخاب برچسب از ستون سمت چپ با استفاده از موس است.

ضمیمه فراموش‌شده یاب: این ویژگی با تحلیل پیام ای‌میل برای واژه‌هایی مانند ضمیمه شده و شامل شده هنگامی كه كاربر فراموش می‌كند یك ضمیمه را اضافه كند به وی یادآوری می‌كند.

پیش نمایش یوتیوب: اگر كسی یك لینك یوتیوب را از طریق ایمیل ارسال كند، كاربر می‌تواند ویدیو را در داخل جی‌میل مشاهده كند.

رنگ‌های برچسب سفارشی: برای سازماندهی راحت‌تر برچسب‌ها می‌توان از بیش از چهار هزار تركیب رنگی استفاده كرد كه برای متفاوت كردن برچسب‌ها از یكدیگر هستند. این كار را می‌توان با كلیك برروی افزودن رنگ‌های سفارشی از رابط كاربری برچسب معمولی انجام داد.

پاسخ دهنده در تعطیلات: كاربران می‌توانند برای پاسخ دادن خودكار به پیام‌ها، تاریخ شروع و پایان روزهای تعطیلات را مشخص كنند. برای فعال كردن این ویژگی باید برروی تنظیمات در سمت راست و بالای اینباكس كلیك و سپس برروی تب "جنرال" كلیك كنند.

*ویژگیهای حذف شده؛

مازل: این ویژگی پیام‌های وضعیت چت جی‌میل دوستان را پنهان می‌كند تا وضعیت واقعی صفحه را حفظ كند. البته گویا برخی از كاربران از تصمیم گوگل برای حذف مازل خوشنود نبوده و دادخواست آنلاینی را برای برگرداندن آن و حتی ایجاد جی‌میل مازل آغاز كرده‌اند.

فونت اندازه ثابت: گزینه‌ای است كه در فهرست پاسخ به پیام وجود دارد و به كاربران امكان می‌دهد پیام‌ها را در فونت اندازه ثابت مشاهده كنند.

معتاد ایمیل: ویژگی كه جی‌میل را به مدت 15 دقیقه می‌بندد تا كاربران به كارهای دیگرش برسد و همانطور كه نام آن نشان می‌دهد ویژگی فوق‌العاده‌ای برای كاربران جی‌میل بدون نظم است. كاربران فایرفاكس می‌توانند PageAddict را به‌عنوان یك گزینه دیگر امتحان كنند.

مكان در امضا: حذف این ویژگی با توجه به افزایش محبوبیت سرویس‌های مبتنی بر مكان تعجب‌آور است اما جی‌میل ویژگی را حذف كرده كه مكان كاربر را به‌عنوان بخشی از امضاء نشان می‌دهد.

امضای تصادفی: ویژگی كه به كاربران امكان می‌داد یك نقل قول معروف را در پایان امضای ای‌میل قرار دهند.