آتشفشان ایسلند
دانشیار دانشكده جغرافیای دانشگاه تهران با اشاره به اثرات مثبت غبارهای آتشفشان ایسلند بر ایران تاكید كرد: با توجه به سنگینی هوای سرد سیبری و خشكی فلات تبت تراكم غبار از شمال غرب به جنوب شرق حوضه كاسپین بیشتر خواهد بود؛ از این رو یال شمالی رشته كوه البرز ایران شاهد ریزش غبارهای آتشفشانی ایسلند خواهد بود.

دكتر ابراهیم مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهاركرد: با توجه به بادهایی كه از شرق آمریكا به سمت شمال غرب اروپا می‌وزد و همچنین با توجه به حركت وضعی كره زمین و جابه‌جایی جبهه‌های هوا روی آسیا و اروپا، غبارهای آتشفشانی ایسلند اروپای شرقی،‌ روسیه،‌ كشورهای حوضه خزر (كاسپین) را نیز در بر خواهد گرفت و احتمالا آخرین منطقه ریزش غبارها روی حوضه كاسپین خواهد بود.

وی خاطرنشان كرد: جدای از مخاطراتی كه این آتشفشان برای حمل و نقل هوایی اروپا داشت،‌ مزیت‌هایی برای مكان‌هایی كه تحت تاثیر ریزش خاكسترها و غبارها قرار دارند در بر خواهد داشت از جمله خاكسترهای آتشفشانی غنی از عناصر شیمیایی متنوع مغذی مانند عناصر معدنی جیوه، روی، آهن، مولیبیدن، طلا، نقره و مس هستند. این مواد شیمیایی نقش ممتازی برای كشاورزی و غنی سازی آب دارند و روی تغذیه موجودات دریایی و رودخانه‌یی اثر می‌گذارند.

به گفته وی، ماهیت دانش افزایی این آتشفشان برای دانشمندان و مردمان قرن 21 اهمیت بیشتری دارد، بسیاری از دانشمندان و مردمان قرن 21 شاهد آشتفشانی بودند كه اثر آن در مقیاس جهانی و حداقل روی دو قاره اثرگذار بود.

مقیمی تصریح كرد: تاكنون تصور می‌شد آتشفشان‌ها تاثیرات محلی یا منطقه‌ ‌یی دارند ولی این آتشفشان نشان داد كه بعضی از آنها می‌توانند تاثیرات قاره‌ای و جهانی داشته باشند. با بررسی تغییرات ایجاد شده توسط این آتشفشان فرضیه اثرگذاری آتشفشان‌ها روی تغییر آب و هوا هم ثابت شد بر این اساس كه زمین می‌تواند با فعال سازی چند آتشفشان محدود آب و هوای خود را تغییر دهد. مشروط بر اینكه فعالیت مستمری داشته باشد. این آتشفشان می‌تواند به كاهش دما در اروپا كمك كند.

این استاد ژئومورفولوژی خاطرنشان كرد: اثر این آتشفشان در ذوب سریعتر یخ‌های پیرامون نیز مشهود است، خاكسترهای آن نیز می‌تواند به عنوان لایه پوششی در ذوب بخشی یخچال‌های پیرامون در آینده نزدیك اثر داشته باشد. اثر این آتشفشان روی تغییر شكل جزیره ایسلند نیز مشهود است. گدازه های ریانی و پرتابی مورفولوژی ایسلند را تغییر داده است و ازاین پس جزیره ایسلند از نظر ژئومورفولوژی ماهیتی جدید خواهد یافت.