idea informer
سمت راست وبلاگ مستطیل قرمز رنگی را با عنوان Leave Feedback مشاهده می کنید که ابزار مفیدی از سایت idea informer هست که به شما بازدیدکنندگان وبلاگ این امکان رو میده که نظرات خود را به اشتراک بگذارید و به نظرات دیگران رأی بدهید. فایده این کار برای وبلاگ دریچه هم کم نیست چرا که نظراتی که در جهت انتقاد از این وبلاگ برای پربارتر شدن آن نوشته می شود و با نظرات دیگر دوستان همراه خواهد شد، برای وبلاگ مفید خواهد بود. به دوستان عزیز توصیه میکنم که حتما از این ابزار در وبلاگ و یا سایت خود استفاده کنند، بخصوص برای وبلاگ ها و سایتهای پربازدید.
موفق و پایدار باشید